Muzeum Ziem Nadbużańskich Zespół Pałacowy Ossolińskich Sterdyń Materiały do konkursu "Zmieniaj świat wokół siebie"
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego.
Muzeum Ziem Nadbużańskich Zespół Pałacowy Ossolińskich Sterdyń
     
Rewitalizacja Patio i Otoczenia Przychodni Lekarskich.

 

Poniżej przedstawiamy nasz Projekt jaki przygotowaliśmy w ramach Konkursu BPH "Zmieniaj Świat wokół siebie" na najlepszy pomysł na projekt poprawy przestrzeni miejskiej. 

Zachęcamy do obejrzenia dwóch krótkich filmików ukazujących miejsce, które chcemy zmienić.

Obecny stan Patio Przychodni przy ul. Grzybowskiej na warszawskiej Woli:

Obecny stan otoczenia Przychodni przy ul. Grzybowskiej na warszawskiej Woli:

Celem naszego projektu jest przywrócenie do funkcjonalności wewnętrznych dziedzińców "patio" oraz otoczenia Państwowych Przychodni Lekarskich - Zakładów Opieki Zdrowotnej "ZOZ".

Na terenie Warszawy, ale także na terenie miast całej Polski  pod koniec lat 60 i na początku 70 tych XX wieku, rozpoczęto budowę przychodni lekarskich.  Przychodnie te w większości przypadków budowano na podstawie identycznego lub nieco czasem modyfikowanego projektu architektonicznego. Były to piętrowe charakterystyczne budynku w kształcie rzymskiej cyfry dwa z małym otwartym od góry patio w środku. Na ten wewnętrzny dziedziniec wychodziły okna korytarzy i poczekalni.

Same Dziedzińce funkcjonowały jako przestrzeń publiczna, zazwyczaj prowadziły na nie dwa osobne wejścia zaś pacjenci mieli do nich swobodny dostęp.  Mogli tam wyjść, usiać i odpocząć wśród posadzanej tam zieleni. Niestety po okresie przemian ustrojowych po roku 1989 w wyniku permanentnego niedofinansowania służby zdrowia, które skutkiem były m. in. ciecia finansowania zadań administracyjnych, patia te zostały wyłączone z użytkowania publicznego. Generalnie zaprzestano dbać o roślinność a także konserwację małej architektur związanej z dziedzicami. Powoli pod wpływem czasu ulegały powolnej dewastacji.

Fundacja nasza dokonała oględzin 5 takich przychodni na terenie dwóch warszawskich dzielnic Bemowa oraz Woli. Skontaktowaliśmy się z dyrekcjami tych Przychodni tj. dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście oraz dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo-Włochy. A także kierownikami i pracownikami tych przechodnie. Generalnie wszędzie występuje ten sam schemat. Patia są niedostępne dla pacjentów, ich wyposażenie zniszczone, prace porządkowe prowadzone raz, dwa razy w roku zazwyczaj przez firmę zewnętrzną, prace te (w najlepszym wypadku) ograniczają się do skoszenia trawy przycięcia krzewów. Czasem na patiach rosną kwiaty, nasadzenia te są albo reliktowe, albo stanowią wynik woluntarystycznych działań pracowników przychodni.

Kierownictwo jak i pracownicy nie ukrywają żalu, wielokrotnie wspominali, że kiedyś patia te wyglądały inaczej, tętniły życiem... Niestety ZOZy utrzymywane są w ramach finansowania z kontraktów NFZ, całe te sroki przeznaczane są na usługi medyczne. Zrewitalizowanie dziedzińców i przywrócenie ich funkcjonalności jest także na samym końcu potrzeb remontowych tych obiektów. Tutaj pragniemy, że opisywany problem zaniedbania i potrzeby zrewitalizowania obejmuje nie tylko dziedzińce, ale także bezpośrednie wchodzące w skład danej nieruchomości otoczenie, tj. teren pranie przypisany do danej przychodni lekarskiej zarządzanej przez ZOZ. Z tego też powodu postanowiliśmy naszym projektem objąć nie tylko patia ale także wspomniane otoczenie Przychodni.

 

Bardzo chcielibyśmy zagospodarować po jednym patio z każdej dzielnicy, bowiem kierownictwa obu ZOZów  podeszło do naszej inicjatywy niezwykle przychylnie i z otwartymi ramionami, niestety koszty oraz charakter konkursu zmusiły nas do dokonania wyboru. Poniżej przedstawiamy foto-galerię wszystkich pięciu przychodni z której do konkursu postanowiliśmy przedstawić Przychodnię przy ul. Grzybowskiej wchodzącej w skład ZOZ Warszawa Wola -Śródmieście. Wpływ na nasz wybór miało, to że teren patio pomimo zdegradowania nadal pozostaje w miarę zadbany, że na jego terenie co roku dokonywane są nasadzenia kwiatowe. Jak się dowiedzieliśmy nasadzenia te realizowane są wyłącznie w ramach społecznej aktywności dwóch pielęgniarek oraz jednej Pani doktor. Z jednej strony byśmy chcieli docenić ten wysiłek, z drugiej zaś strony taki wolontariat, w przypadku uzyskania finansowania zadania daje nam gwarancje utrzymania i zadbania o zrewitalizowane patio i otoczenie przychodni po zrealizowaniu projektu, bowiem przecież sytuacja związana z finansowanie zadań gospodarczych nie ulegnie zmianie. jak sądzimy, możliwa byłaby współpraca pomiędzy ZOZ warszawa Wola-Śródmieście a naszą Fundacja w zakresie utrzymania i korzystania tak stworzonej przestrzeni publicznej np. na potrzeby plenerowych wystaw.

W obrębie tego rodzaju dziedzińców możliwe są różnego rodzaju realizacje przestrzenne, może znaleźć się miejsce na fontannę, jak także na Ogród Zimowy w przypadku, częściowego lub całościowego przeszklenia takiego patio.

Być może realizacja projektu dałaby impuls do rewitalizacji zapomnianych dziedzińców w tego typu przychodniach lekarskich, które funkcjonują w miastach na terenie całego kraju.

W ramach przygotowań do wniosku wykonaliśmy dokumentacje następujących przychodni lekarskich posiadających wewnętrzne patio.

1. Patio Przychodni Samodzielnego Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście przy ul. Grzybowskiej 34.  (przychodnia wskazana do realizacji)

Foto-galeria Przychodni przy ul. Grzybowskiej na naszej stronie FB.

2. Patia Przychodni Samodzielnego Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście przy ul. Płockiej.

3. Patio Przychodni Samodzielnego Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo - Włochy przy ul. Wrocławskiej

4. Patio Przychodni Samodzielnego Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo - Włochy przy ul. Czumy.

5. Patio Przychodni Samodzielnego Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo - Włochy przy ul. Powstańców Śląskich.

  Przychodnia zdrowia, ul. Grzybowska  
  Patio Przychodni Samodzielnego Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście
przy ul. Grzybowskiej 34.
 
     
  1. Koszty związane z projektem zagospodarowania patio - 4 tys. zł

2. Koszty robót rozbiórkowych - 3 tys. zł.

3. Koszty robót budowlanych - 17 tys. zł

4. Koszty wyposażenia, mała architektura oraz zieleń. - 10 tys.

5. Koordynacja zadania - 3 tys. zł.

6. Promocja zadania w tym organizacja pikniku integracyjnego - 3 tys. złLinki: http://www.warszawska.info/wola/grzybowska-historia.html