misja Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego
Ochrona środowiska Przeciwdziałanie Wykluczeniu Tolerancja Wyznań Rewitalizacja Obszarów zdegradowanych
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego
Zapraszamy do korzystania z naszego
Przewodnika po Wschodnim Mazowszu i Podlasiu
Krajobraz - to jest to wszystko, co nas otacza, to środowisko w jakim przyszło nam, żyć, to środowisko jakie dziedziczymy po naszych rodzicach, dziadkach ... to otoczenie jakie przekażemy naszym dzieciom. Nie mamy wpływu na to, co z tym otoczeniem zrobili nasi poprzednicy, także nasze dzieci, wnuki... prawnuki nie maja wpływu na to, co z nim robimy My teraz. Odpowiedzialność za to, czy ten krajobraz będzie jasny czy ponury zależy od nas - od Naszej Kultury. Bierzemy odpowiedzialność zarówno z to, czego pragnęli nasi Poprzednicy jak także za to, czego oczekiwać będą w przyszłości nasze Dzieci.  Odpowiedzialność ta określana jest terminem Zrównoważonego Rozwoju - i tym się właśnie zajmujemy. Zaś, metody i cele naszego działania określiliśmy w statucie Fundacji. 

Krajobraz Kulturowy nie powstaje z dnia na dzień. Często tworzą go detale, pojedynczo z pozoru mało ważne jednak jako suma składników istotne, ich strata czasem może uruchomić lawinę zmian prowadzących do degradacji otoczenia... bo czym byłby ten widok bez tej starej jabłoni? 

Naszym zadaniem jest wsparci lokalnych społeczności w ochronie otoczenia ich życia, ochrony zarówno mało istotnych składników jak i całokształtu krajobrazu, oczywiście przy uwzględnieniu rozwoju społecznego i ekonomicznego - zrównoważonego rozwoju.

 

fundacja @ krajobraz.org.pl