misja Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego
Ochrona środowiska Przeciwdziałanie Wykluczeniu Pilotażowy projekt mazowieckiego przewodnika turystycznego na urządzenia mobilne. Rewitalizacja Obszarów zdegradowanych
Ogłoszenia
Ogłoszenie z dnia 25.01.2017 roku.
Jednym z głównych powodów powołania naszej Fundacji było podejmowanie działań Strażniczych w Obszarze ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Co też staramy się w miarę naszych możliwości czynić. 

Poniżej wybrane nasze interwencje:

1. Ochrona Reduty Ordona w Warszawie.

fundacja @ krajobraz.org.pl