misja Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego
Ochrona środowiska Przeciwdziałanie Wykluczeniu Pilotażowy projekt mazowieckiego przewodnika turystycznego na urządzenia mobilne. Rewitalizacja Obszarów zdegradowanych
Ogłoszenia
Ogłoszenie z dnia 25.01.2017 roku.
Jednym z głównych powodów powołania naszej Fundacji było podejmowanie działań Strażniczych w Obszarze ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Co też staramy się w miarę naszych możliwości czynić. 

Pisma dotyczące ochrony Reduty Ordona w Warszawie:

Chronologiczny spis pism.

1. Wniosek o ustanowienie Cmentarza Wojennego Reduta Ordona z dnia szóstego września 2016 roku (w rocznicę bitwy).

2. Pismo do Prezesa IPN w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego z dnia szóstego września 2016 roku (w rocznicę bitwy).

fundacja @ krajobraz.org.pl